50000 Euro Autokredit - 30000 Euro Kredit fur Auto, Autokredit 15000 Euro ohne Schufa.